همایش اقتصاد ایران
راهنمای ارسال
به منظور ارسال مقاله مراحل زیر را انجام دهید
1- ابتدا از بخش ورود به سامانه وارد حساب کاربری خود شوید.