همایش اقتصاد ایران
جزییات خبر
امکان چاپ مقاله های برتر در پژوهشنامه علمی-پژوهشی " اقتصاد کلان" دانشگاه مازندران
1395/10/29
امکان چاپ مقاله های برتر در پژوهشنامه علمی-پژوهشی " اقتصاد کلان" دانشگاه مازندران
به استحضار استادان ارجمند و پژوهشگران فرهیخته می رساند که بر اساس توافق انجام شده,  علاوه بر "مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری" دانشگاه مازندران امکان چاپ مقاله های برتر نخستین همایش ملی اقتصاد ایران در "پژوهشنامه اقتصاد کلان" دانشگاه مازندران نیز فراهم گردیده است. لازم به ذکر است که مجله فوق, به موجب مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری دارای مرتبه علمی-پژوهشی می باشد.