همایش اقتصاد ایران
جزییات خبر
امکان چاپ مقالات برتر در مجله علمی-پژوهشی "برنامه ریزی و توسعه گردشگری"
1395/10/25
امکان چاپ مقالات برتر در مجله علمی-پژوهشی "برنامه ریزی و توسعه گردشگری"
به استحضار استادان ارجمند و پژوهشگران فرهیخته می رساند که بر اساس توافق انجام شده, امکان چاپ مقاله های برتر نخستین همایش ملی اقتصاد ایران در "مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری" دانشگاه مازندران فراهم گردیده است.
لازم به ذکر است که مجله فوق, به موجب مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری دارای مرتبه علمی-پژوهشی بوده و در پایگاه های SID و MagIran نمایه شده است.
همچنین این مجله, دارای ضریب تاثیر ۰/۳۴۱ است که جزو بالاترین ضرایب تاثیر در علوم انسانی بوده و این مقدار حدود ۲/۵ برابر ضرایب تاثیر مجلات علوم انسانی (۰/۱۳۷) است.