همایش اقتصاد ایران
جزییات خبر
قابل توجه نویسندگان مقاله های پوستری: دریافت گواهی ارایه پوستری و مجموعه مقاله ها
1396/02/12
قابل توجه نویسندگان مقاله های پوستری: دریافت گواهی ارایه پوستری و مجموعه مقاله ها

با سپاس از نویسندگان مقاله هایی که پس از پذیرش اولیه ارایه پوستری، فایل الکترونیک پوستر مقاله را ارسال و هزینه مربوط به آن را پرداخت کردند و تصویر قبض پرداختی را به دبیرخانه همایش email کردند، می رسانیم که با استفاده از نام کاربری و رمز خود نسبت به بارگیری (دانلود) گواهی ارایه الکترونیک مقاله و مجموعه مقاله ها از تاریخ 17/02/1396 تا 31/02/1396 اقدام فرمایید.