همایش اقتصاد ایران
جزییات خبر
زمان برگزاری همایش ها
1396/02/09
زمان برگزاری همایش ها

خدمت اساتید و پژوهشگران می رساند که هفتمین همایش ملی – دانشجویی اقتصاد ایران راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 10/02/1396 و نخستین همایش ملی اقتصاد ایران راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 11/02/1396  در دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه مازندران برگزار می گردد.