همایش اقتصاد ایران
جزییات خبر
تمدید مهلت ارسال مقاله
1395/09/14
تمدید مهلت ارسال مقاله تا تاریخ 1395/12/20
به استحضار پژوهشگران فرهیخته می رساند که مهلت ارسال مقاله تا تاریخ 1395/12/20 تمدید شد.