همایش اقتصاد ایران
آرشیو اخبار
مجموعه مقالات
مقاله ی برتر
انجام اصلاحات
فهرست مقالات پذیرفته شده برای ارائه ی پوستری
فهرست مقالات پذیرفته شده برای ارائه ی شفاهی

تبریک

1397/01/01

سال حمايت از كالاي ايراني مبارك باد
فرصت ارسال مقاله تا پانزدهم فروردین ماه 1397 تمدید شد.
امکان چاپ مقاله های برتر همایش در مجلات دارای رتبه علمی پژوهشی فراهم شده است.
اسکان و تغذیه نویسندگان مقاله هایی که برای بخش ارائه شفاهی پذیرش نهایی دریافت می کنند، در طول زمان برگزاری، بر عهده ی برگزار کنندگان همایش است.