همایش اقتصاد ایران
آرشیو اخبار
امکان چاپ مقاله های برتر در پژوهشنامه علمی-پژوهشی " اقتصاد کلان" دانشگاه مازندران
امکان چاپ مقالات برتر در مجله علمی-پژوهشی "برنامه ریزی و توسعه گردشگری"
تمدید مهلت ارسال مقاله تا تاریخ 1395/12/20
تمدید مهلت ارسال مقاله تا تاریخ 1395/12/20