همایش اقتصاد ایران
آرشیو اخبار
قابل توجه نویسندگان مقاله های پوستری: دریافت گواهی ارایه پوستری و مجموعه مقاله ها
برنامه روز نخستین همایش ملی اقتصاد ایران (دوشنبه)
برنامه روز هفتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران
زمان برگزاری همایش ها
تمدید فرصت ثبت نام قطعی و پرداخت هزینه
فهرست کد مقاله های پذیرفته شده
قابل توجه نویسندگانی که مقاله آنها پذیرفته شده است.
نتایج داوری مقالات دریافتی حداکثر تا تاریخ چهارشنبه 1396/01/23 از طریق پنل شخصی پژوهشگران به ایشان اعلام خواهد شد.
سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بر استادان فرهیخته و پژوهشگران ارجمند مبارک باد.
امکان چاپ مقاله های برتر در پژوهشنامه علمی-پژوهشی " اقتصاد کلان" دانشگاه مازندران