همایش اقتصاد ایران
پیشینه همایش

نخستین همایش ملی اقتصاد ایران

نخستین همایش ملی اقتصاد ایران در 11 اردیبهشت سال 1396 در دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازنداران برگزار شد. در این همایش در مجموع 234 مقاله دریافت شد که از این تعداد، 32 مقاله بصورت ارایه شفاهی و 94 مقاله بصورت پوستر مورد پذیرش داوران قرار گرفت.

در این همایش جناب آقای دکتر تیمور رحمانی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) به عنوان سخنران ویژه حضور داشتند. علاوه بر این در همایش فوق نشست علمی-تخصصی با حضور آقایان : دکتر احمد جعفری صمیمی، دکتر تیمور رحمانی، دکتر نادر مهرگان (عضو هیات علمی دانشگاه همدان) و دکتر وحید طالب لو (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی) برگزار گردید.

در نخستین همایش ملی اقتصاد ایران، جناب آقای دکتر امیرمنصور طهرانچیان دبیر و دبیر اجرایی و جناب آقای دکتر سعید راسخی دبیر علمی همایش بودند.